தமிழ் நல்லபாம்பு யின் அர்த்தம்

நல்லபாம்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தலையை உயர்த்திப் படம் எடுத்துச் சீறக்கூடிய விஷப் பாம்பு.