தமிழ் நவமணி யின் அர்த்தம்

நவமணி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு