தமிழ் நவரை யின் அர்த்தம்

நவரை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு தாளடிக்குப் பிறகு பயிரிடப்படும் நெல் சாகுபடி.