தமிழ் நவாம்சம் யின் அர்த்தம்

நவாம்சம்

பெயர்ச்சொல்

சோதிடம்
  • 1

    சோதிடம்
    ஒரு நட்சத்திரத்தின் நான்கில் ஒரு பகுதி.