தமிழ் நாகப்பாம்பு யின் அர்த்தம்

நாகப்பாம்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நல்லபாம்பு.