தமிழ் நாகம் யின் அர்த்தம்

நாகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நல்லபாம்பு.