தமிழ் நாகு யின் அர்த்தம்

நாகு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு இளம் பசு; கிடாரி.