தமிழ் நாக்கிளிப்புழு யின் அர்த்தம்

நாக்கிளிப்புழு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மண்புழு.

    ‘தூண்டிலில் கொழுவுவதற்கு நாக்கிளிப் புழுவை எடுத்துவைத்திருக்கிறேன்’