தமிழ் நாசி யின் அர்த்தம்

நாசி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு மூக்கு.

    ‘விரிந்த நாசித் துவாரம்’