தமிழ் நாடக செட்டு யின் அர்த்தம்

நாடக செட்டு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (கிராமப்புறங்களில் திருவிழாக்களின்போது) புராணக் கதைகளை நாடகமாக நிகழ்த்தப் பயிற்சி பெற்றவர்களைக் கொண்ட குழு.