தமிழ் நாட்டிய நாடகம் யின் அர்த்தம்

நாட்டிய நாடகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நாட்டிய வடிவில் நிகழ்த்தப்படும் நாடகம்.