தமிழ் நாட்டுப்பற்று யின் அர்த்தம்

நாட்டுப்பற்று

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒருவர் தன் நாட்டு நலனிலும் வளர்ச்சியிலும் கடமை உணர்வோடு இருக்கும் ஈடுபாடு.