தமிழ் நாட்டுப்புறப் பாடல் யின் அர்த்தம்

நாட்டுப்புறப் பாடல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குறிப்பிட்ட நிலப் பகுதியில் வாழும் மக்களின் பண்பாட்டைப் பிரதிபலிக்கும் பாடல்.