தமிழ் நாணயக் கயிறு யின் அர்த்தம்

நாணயக் கயிறு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மூக்கணாங்கயிறு.

    ‘மாடு நாணயக் கயிற்றை அறுத்துக்கொண்டு ஓடிவிட்டது’