தமிழ் நாணயச்சாலை யின் அர்த்தம்

நாணயச்சாலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரசுக்கான நாணயங்களைத் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை.