தமிழ் நாணயமாற்று விகிதம் யின் அர்த்தம்

நாணயமாற்று விகிதம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரு நாட்டின் நாணயத்துக்கும் மற்றொரு நாட்டின் நாணயத்துக்கும் இடையில் உள்ள மதிப்பு விகிதம்.