தமிழ் நாதஸ்வரம் யின் அர்த்தம்

நாதஸ்வரம்

பெயர்ச்சொல்