தமிழ் நாபி யின் அர்த்தம்

நாபி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தொப்புள்.