தமிழ் நாமக்கட்டி யின் அர்த்தம்

நாமக்கட்டி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நாமம் போட்டுக்கொள்ளப் பயன்படுத்தும் வெள்ளைக் களிமண் கட்டி.