தமிழ் நாம்பன் யின் அர்த்தம்

நாம்பன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு இளம் காளை மாடு.