நாமம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நாமம்1நாமம்2

நாமம்1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (வைணவர்கள் நெற்றியில் இட்டுக்கொள்ளும்) செங்குத்தான மெல்லிய கோடு அல்லது கோடுகள்.

நாமம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நாமம்1நாமம்2

நாமம்2

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பெயர்.

    ‘சுவாமிகளின் பூர்வாசிரம நாமம் வேறு’