தமிழ் நாயகம் யின் அர்த்தம்

நாயகம்

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    இறைவனால் அனுப்பப்பட்ட தூதர்.