தமிழ் நாய்மீன் யின் அர்த்தம்

நாய்மீன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுமார் ஒன்றரை அடி நீளத்தில் உருண்டையாகப் பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும் (உணவாகும்) கடல் மீன்.