தமிழ் நாய்வண்டி யின் அர்த்தம்

நாய்வண்டி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தெரு நாய்களைப் பிடித்து ஏற்றிச் செல்லும் வாகனம்.