தமிழ் நாயுண்ணி யின் அர்த்தம்

நாயுண்ணி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நாயின் உடலில் காணப்படும் ஒரு வகை உண்ணி.