தமிழ் நாரதர் யின் அர்த்தம்

நாரதர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (புராணத்தில் கடவுளர்களுக்கு இடையில் கலகத்தை ஏற்படுத்துபவராகச் சித்தரிக்கப்படும்) பிரம்மாவின் மகன்.