தமிழ் நாற்கரம் யின் அர்த்தம்

நாற்கரம்

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்
  • 1

    கணிதம்
    அளவில் வேறுபடும் நான்கு பக்கங்களைக் கொண்ட வடிவம்.