தமிழ் நாற்சந்தி யின் அர்த்தம்

நாற்சந்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நான்கு தெருக்கள் சந்திக்கும் இடம்.