தமிழ் நாற்றங்கால் யின் அர்த்தம்

நாற்றங்கால்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நாற்றுகளை வளர்க்கும் இடம்.