தமிழ் நாற்பது யின் அர்த்தம்

நாற்பது

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பத்தின் நான்கு மடங்கைக் குறிக்கும் எண்.