தமிழ் நாள் வியாபாரம் யின் அர்த்தம்

நாள் வியாபாரம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நல்ல நாள் பார்த்துத் தொடங்கும் வியாபாரம்.

    ‘நாள் வியாபாரம் எப்போது தொடங்கப்போகிறீர்கள்?’