தமிழ் நிக்காஹ் யின் அர்த்தம்

நிக்காஹ்

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    திருமணம்.