நிகர -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நிகர1நிகர்2நிகர்3

நிகர1

பெயரடை

 • 1

  (லாபம், வருமானம் போன்றவற்றைக் குறித்து வரும்போது) கழிக்க வேண்டியது, கொடுக்க வேண்டியது போக.

  ‘இந்த வங்கியின் நிகர லாபம் இருநூறு கோடி ரூபாய்’

நிகர -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நிகர1நிகர்2நிகர்3

நிகர்2

வினைச்சொல்

உயர் வழக்கு
 • 1

  உயர் வழக்கு ஒத்திருத்தல்.

  ‘மானை நிகர்த்த விழி’

நிகர -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நிகர1நிகர்2நிகர்3

நிகர்3

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  இணை; சமம்.

  ‘நகைச்சுவை நடிப்பில் அவருக்கு நிகர் அவரே’
  ‘இரு நாடுகளும் நிகரான வலிமை படைத்தவை’
  ‘இந்த ஊரில் அவருக்கு நிகராகச் செல்வாக்குப் படைத்தவர்கள் யாரும் இல்லை’
  ‘தமிழில் நிகரற்ற புலமை வாய்ந்தவர்’
  ‘அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு என்ன?’