தமிழ் நிகழ்த்துக்கலை யின் அர்த்தம்

நிகழ்த்துக்கலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பலர் முன்னிலையில் நிகழ்த்தப்படும் இசை, நாடகம், நாட்டியம் முதலிய கலைகளைக் குறிக்கும் பொதுப்பெயர்.