தமிழ் நிச்சயதார்த்தம் யின் அர்த்தம்

நிச்சயதார்த்தம்

பெயர்ச்சொல்