தமிழ் நித்தியகல்யாணி யின் அர்த்தம்

நித்தியகல்யாணி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வெளிர் ரோஜா நிறத்தில் ஒரே அடுக்கு இதழ்களைக் கொண்ட பூ.