தமிழ் நித்தியம் யின் அர்த்தம்

நித்தியம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு நிலையானது; நிரந்தரம்.

    ‘பதவி, பணம் எதுவும் நித்தியம் இல்லை’