தமிழ் நித்திரை யின் அர்த்தம்

நித்திரை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு தூக்கம்; உறக்கம்.

    ‘பெரியவர் ஆழ்ந்த நித்திரையில் இருந்தார்’