தமிழ் நிபுணத்துவம் யின் அர்த்தம்

நிபுணத்துவம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (ஒரு துறையில்) தேர்ச்சி.