தமிழ் நியாயவான் யின் அர்த்தம்

நியாயவான்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு நீதி தவறாதவர்.

    ‘அவர் நியாயவான்; சொன்னால் சொன்னபடி செய்வார்’