தமிழ் நிர்மூடன் யின் அர்த்தம்

நிர்மூடன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு சிறிதளவுகூடப் புத்திசாலித்தனம் இல்லாதவன்; முழு முட்டாள்.