தமிழ் நிர்ச்சலனம் யின் அர்த்தம்

நிர்ச்சலனம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு சலனமற்ற தன்மை.