தமிழ் நிறைமதியம் யின் அர்த்தம்

நிறைமதியம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நடுப்பகல்; உச்சிப் பொழுது.