தமிழ் நிலச்சுவான்தார் யின் அர்த்தம்

நிலச்சுவான்தார்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு நிலக்கிழார்.