தமிழ் நிலவறை யின் அர்த்தம்

நிலவறை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பூமிக்கு அடியில் அமைக்கப்பட்ட அறை.