நிலைகுத்து -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நிலைகுத்து1நிலைகுத்து2

நிலைகுத்து1

வினைச்சொல்

  • 1

    (உயிர் பிரியும் நேரத்தில் விழி) அசையாது நிலைத்தல்.

    ‘விபத்தில் அடிபட்டு உயிரிழந்தவனின் விழிகள் நிலைகுத்தியிருந்தன’

நிலைகுத்து -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நிலைகுத்து1நிலைகுத்து2

நிலைகுத்து2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    செங்குத்து.

    ‘உறைகள் இறக்க வேண்டிய கிணற்றில் அதன் பக்கங்கள் நிலைகுத்தாக இருக்க வேண்டியது அவசியம்’