தமிழ் நில அளவர் யின் அர்த்தம்

நில அளவர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நிலங்களின் பரப்பையும் அளவுகளையும் அளக்கும் அலுவலர்.