தமிழ் நிழற்கூத்து யின் அர்த்தம்

நிழற்கூத்து

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பாவையின் நிழலைத் திரையில் விழச்செய்து நிகழ்த்தும் ஆட்ட வகை.