தமிழ் நீரிணைப்பு யின் அர்த்தம்

நீரிணைப்பு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு ஜலசந்தி.