தமிழ் நுண்கலை யின் அர்த்தம்

நுண்கலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அழகியலை அடிப்படையாகக் கொண்ட (ஓவியம், இசை போன்ற) கலை.